IMPRINT

Enfold Law Agency | Attorneys of Law | 3231 South King Boulevard Suite 315
Phone: +555 240 92 20 | Fax: +555 240 51 94 | Email: office@enfold-law-office.com
VAT-Nummer: 56473643 | ASDF-Code: R234567

Budynki mieszkalne to coś więcej niż tylko budynki funkcjonalne.

DISCLAIMER

Jako młodzi architekci widzimy nasz potencjał w ciągłym rozwoju form architektonicznych, które spełniają dzisiejsze wymagania w zakresie innowacji i zrównoważonego rozwoju. Dla nas nie ma uniwersalnego języka architektury. Opracowujemy konkretne odpowiedzi na różne pytania, w zależności od charakteru każdego projektu. W centrum uwagi mogą znaleźć się bardzo różne czynniki, począwszy od kontekstu urbanistycznego, typologii i kwestii użytkowania, aż po bilans energetyczny czy ochronę dziedzictwa kulturowego.

About | Imprint | Contact | Terms

© Architekt Szczecin